อบต.โคกกลาง ประกวดราคาจ้างประปา หมู่ที่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านโคกก่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

คุณคิดว่ายังไง