อบต.โคกกลาง ประกวดราคาจ้างถนน คสล.หมู่ที่ 10

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.70-007 สานบ้านนาออง หมู่ที่ 10 ตำบลโคกกลาง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดด้านล่างนี้

คุณคิดว่ายังไง