โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านทุ่งโคกก่อง หมู่ที่ 12

ถนน คสล.

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่งโคกก่อง หมู่ที่ 12 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ราคากลาง 1,280,000 บาท รายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่าง

คุณคิดว่ายังไง