โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาจาน หมู่ที่ 6

ถนน คสล.

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาจาน หมู่ที่ 6 รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ. 70-004 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ราคากลาง 1,675,000 บาท รายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่าง

คุณคิดว่ายังไง