โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 11 บ้านโคกโฮงพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี จัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านโ๕กโฮงพัฒนา หมู่ที่ 11 งบประมาณ 300,000 บาท

คลิกดูราคากลางได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

แบบ บก.01

แบบ ปร.4 ปร.5

คุณคิดว่ายังไง