โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านโคกโฮง ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังบนถนน

ตรวจสอบ แบบ บร.01 แบบ ปร.4 แบบ ปร.5 และ ร่างแบบรูปรายการ ได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง

แบบ บก.01

แบบ ปร.4-ปร.5

ร่างแบบรูปรายการ

คุณคิดว่ายังไง