โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี จัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 1 โดยมีวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 300,000 บาทถ้วน

รายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

แบบ บก 01

แบบ ปร.4

แบบ ปร.5

คุณคิดว่ายังไง