อบต.โคกกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร ศพด.

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกโฮง หมู่ที่ 3 บ้านโคกโฮง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีสว่าง หมู่ที่ 5 บ้านโคกกลาง

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกโฮง 1,837,000 บาท และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีสว่าง 1,837,000 บาท

ท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดประกาศและ ปร.5 ได้ที่ลิ้งด้านล่าง

ปร.5 ศพด.โคกโฮง

ปร.5 ศพด.วัดโพธิ์ศรีสว่าง

ประกาศ ศพด.โคกโฮง

ประกาศ ศพด.วัดโพธิ์ศรีสว่าง

คุณคิดว่ายังไง