โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านทุ่งโคกก่อง หมู่ที่ 12

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านทุ่งโคกก่อง หมู่ที่ 12 รายละเอียด ปร.4 ปร.5 ดูได้จากลิ้งค์ด้านล่าง

แบบ ปร.4 ปร.5

คุณคิดว่ายังไง