โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 6 บ้านนาจาน

โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บริเวณสะพานข้ามห้วยคำเนียม บ้านนาจาน หมู่ที่ 6 ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

กว้าง 8 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3 เมตร ตามแบบมาตรฐาน มข.2527 พร้อมขุดลอกหน้าฝาย กว้าง 8 เมตร ยาว 30 เมตร ลึกจากเดิม 2 เมตร

ราคากลาง และ แบบ ปร.4 ปร.5

คุณคิดว่ายังไง