ข่าวประชาสัมพันธ์ : อบต.โคกกลางจ้างเหมาก่อสร้าง 3 โครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

  1. โครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 4 ราคากลาง 901,000 บาท
  2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านทุ่งโคกก่อง หมู่ที่ 12 ราคากลาง 558,000 บาท
  3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ 8 ราคากลาง 615,000 บาท

ดาวน์โหลดเอกสาร ราคากลาง และ แบบ ปร.4 ปร.5 ได้ที่ลิ้งด้านล่าง

แบบ ปร.4-1 หมู่ที่ 4

แบบ ปร.4-2 หมู่ที่ 4

แบบ ปร.4-3 หมู่ที่ 4

แบบ ปร.4-4 หมู่ที่ 4

แบบ ปร.4-5 หมู่ที่ 4

แบบ ปร.5 หมู่ที่ 4

ประกาศประปา หมู่ที่ 4

ราคากลาง หมู่ที่ 4

แบบ ปร.4 ปร.5 หมู่ที่ 8

ประกาศรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8

ราคากลาง หมู่ที่ 8

แบบ ปร.4 ปร.5 หมู่ที่ 12

ประกาศรางระบายน้ำ หมู่ที่ 12

ราคากลาง หมู่ที่ 12

คุณคิดว่ายังไง