ข่าวประชาสัมพันธ์ : อบต.โคกกลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ม.2

 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาสีนวล หมู่ที่ 2 ราคากลาง 325,000 บาทนั้น

เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางเป็นไปโดยโปร่งใสจึงได้ลงราคากลาง และแบบ ปร.4 ปร.5 ไว้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

ราคากลาง

แบบ ปร4 และ ปร.5

คุณคิดว่ายังไง