ข่าวประชาสัมพันธ์ : อบต.โคกกลางจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.บ้านทุ่งโคกก่อง ม.12

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ้านทุ่งโคกก่อง หมู่ที่ 12 ราคากลาง 295,000.00 บาท นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง จึงนำแบบ ปร.4 ปร.5 และราคากลาง ลงเว็บไซต์ ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

แบบ ปร.4 ปร.5

ราคากลาง

คุณคิดว่ายังไง