อบต.โคกกลาง ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างถนน คสล.ม.12

อบต.โคกกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่งโคกก่อง หมู่ที่ 12 ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี คลิกดูรายละเอียดด้านล่าง

แบบ ปร.4 ปร.5 ราคากลาง

คุณคิดว่ายังไง