ฝึกอบรมทบทวน อปพร. อบต.โคกกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562

ฝึกอบรมทบทวน อปพร.

ฝึกอบรมทบทวน อปพร. อบต.โคกกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 – องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี จัดฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือ อปพร. ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 29-31 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

การฝึกอบรมทบทวน อปพร.ในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายคือ อปพร. อบต.โคกกลาง เข้ารับการฝึกทบทวนจำนวน 50 นาย

คุณคิดว่ายังไง