อบต.โคกกลาง สวัสดีปีใหม่ 2562

อบต.โคกกลาง

เมื่อวันที่  27  ธันวาคม  2561  ที่ผ่านมา  ผู้บริหาร  ข้าราชการ  พนักงาน  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  ได้จัดงานสวัสดีปีใหม่  2562  แลกของขวัญกัน

คุณคิดว่ายังไง