งานการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.โคกกลาง

การให้บริการรักษาพยาบาล ผู้บาดเจ็บ และผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ก่อนนำส่งโรงพยาบาล เป็นบริการขั้นพื้นฐานที่ประชาชนพึงได้รับตามรัฐธรรมนูญ และเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฏหมาย

การแพทย์ฉุกเฉิน

คุณคิดว่ายังไง