โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี รายละเอียดตามเอกสารด้านล่างนี้

คุณคิดว่ายังไง