โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.โคกกลาง

610

โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี กว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 3 เมตร ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง รายละเอียดตามเอกสารด้านล่างนี้

คุณคิดว่ายังไง