โครงการต่อเติมอาคารอาคารหอประชุม อบต.โคกกลาง

609

โครงการต่อเติมอาคาร อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี กว้าง 4 เมตร ยาว 9 เมตร สูง 3 เมตร ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางกำหนด รายละเอียดตามเอกสารด้านล่างนี้

คุณคิดว่ายังไง