โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านทุ่งโคกก่อง หมู่ที่ 12

605

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่งโคกก่อง หมู่ที่ 12 ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี (ถนนด้านหลัง อบต.โคกกลาง) โหลดเอกสาร แบบ บก.01 แบบ ปร.4 แบบ ปร.5 และรายละเอียดอื่นได้ที่ด้านล่างนี้

แบบ บก.01 แบบ ปร4 แบบ ปร.5

คุณคิดว่ายังไง