โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกโฮง หมู่ที่ 3

602

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกโฮง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี จำนวน 6 จุด สามารถตรวจสอบรายละเอียด แบบ บก.01 และแบบ ปร.4 ปร.5 ได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

แบบ บก.01

แบบ ปร.4 ปร.5

คุณคิดว่ายังไง