อบต.โคกกลางร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2561

วันที่  23  ตุลาคม  2561  นายบุญเพ็ญ  กาหวาย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  พนักงาน  เข้าร่วพิธีวางพวงมาลา  และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 5  หน้าที่ว่าการอำเภอเพ็ญ

 

คุณคิดว่ายังไง