อบต.โคกกลางลงพื้นที่สำรวจพื้นที่อันตรายและสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่หมู่บ้านในเขตตำบลโคกกลางเพื่อสำรวจพื้นที่สร้างสรรค์และพื้นที่อันตราย รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ซึ่งทั้งสองกิจกรรมเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลโคกกลาง

คุณคิดว่ายังไง