อบต.โคกกลาง ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

600

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ขยายเวลาชำระภาษีและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารด้านล่างนี้

คุณคิดว่ายังไง