อบต.โคกกลาง เตรียมสถานกักกัน Local Quarantine

598

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี จัดเตรียมสถานกักกัน Local Quarantine เพื่อรองรับผู้ที่เดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพื้นที่เสี่ยงที่จังหวัดอุดรธานีกำหนด ที่ต้องกักตัว 14 วัน พร้อมดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-19

596

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางได้ดัดแปลงหอประชุมให้เป็นสถานกักกัน Local Quarantine ซึ่งสามารถรองรับผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพื้นที่เสี่ยงที่จังหวัดอุดรธานีกำหนด ได้จำนวน 20 ราย

597
599

คุณคิดว่ายังไง