โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 1

595

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง สามารถตรวจสอบ แบบ บก.01 แบบ ปร.4 ปร.5 ได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

แบบ บก.01 และ แบบ ปร.4 ปร.5

คุณคิดว่ายังไง