โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 บ้านนาจาน

594

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 บ้านนาจาน ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ตรวจสอบราคากลาง แบบ บก.01 และแบบ ปร.4 ปร.5 ได้ที่ลิ้งด้านล่างนี้

แบบ บก.01

แบบ ปร.4 ปร.5

คุณคิดว่ายังไง