โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 9

590

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ดูเอกสารแบบ บก.01 และแบบ ปร.4 ปร.5 ได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

แบบ บก.01

แบบ ปร.4 ปร.5

คุณคิดว่ายังไง