โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านทุ่งโคกก่อง หมู่ที่ 12

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านทุ่งโคกก่อง หมู่ที่ 12 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี จำนวน 5 จุด ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง

คุณคิดว่ายังไง