ขอเชิญเที่ยวงานบุญประเพณีตำบลโคกกลาง

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-c952d8641d302625a53fc1469ab07a0b' }}

งานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

งานประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ จัดเป็นประจำในเดือนเมษายน ของทุกปี

เมษายน นี้เจอกันที่บ้านเฮา

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-938372cf6da79701a4fdd8c02a8f2805' }}

งานประเพณีบุญบั้งไฟ

{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-174ce7c318968fb1523b0c7dff5a882c' }}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-19a7261f6c5c54631bacbe3fef1a679a' }}
{{ brizy_dc_image_alt uid='wp-09f17d2b489850267b7f0d7630869bcb' }}